Long Live Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

Long Live The King

   

๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ในวโรกาสมหามิ่งมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง
ขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายพระพรชัย
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ พนักงาน

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
The Sirindhorn International Environmental Park

เข้าสู่เว็บไซต์